تعرفه و خرید خدمات کلاسینار

پلن های عمومی بیگ بلو باتن

پلن های عمومی مناسب همه کسانی است که بصورت کلاس های با ظرفیت محدود و کم جمعیت می خواهند اقدام به برگزاری کلاس آنلاین نمایند و می خواهند در هزینه های خود صرفه جویی نمایند

پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن

پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن مناسب آموزشگاه ها و مدارسی که بیشترین کیفیت برگزاری کلاس را دارا باشند توصیه می شود .در این سرویس ها همچنین امکانات بیشتری مانند فضای اختصاصی ذخیره سازی و مانیتورینک پیشفرفته و امکان اتصال به سامانه های آموزشی همانند LMS نیز وجود دارد.

پلن های LMS کلاسینار

پلن های LMS یک خدمت جدید از کلاسینار برای مدیریت هر چه بهتر فرایند آموزشی می باشد که در کنار خدمات کلاس آنلاین کلاسینار می تواند تکمیل کننده فرایند آموزش مجازی باشد . LMS کلاسینار دارای ابزارها و امکانات گسترده ای می باشد که میتواند یک آموزشگاه و یا یک مجتمع آموزشی را در مدیریت هر چه بهتر دانش آموزان و داشنجویان خود کمک نماید.