تعرفه و خرید پلن های کلاسینار

پولت بر می گرده !! در باشگاه مشتریان کلاسینار پولت بر میگرده جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

خرید اشتراک کلاس ماهانه - (بیگ بلو باتن) کلاسینار

آزمایشی

7 روز
رایگان
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 7 روز زمان استفاده
 • بدون امکان ضبط کلاس
 • پشتیبانی ساعات اداری

5 کاربر

ماهانه
تومان 110,000
 • 5 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 300,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 530,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 925,000 تومان

20 کاربر

ماهانه
تومان 280,000
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 756,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 1,344,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 2,352,000 تومان

35 کاربر

ماهانه
تومان 420,000
 • 35 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 1,134,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 2,016,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 3,528,000 تومان

50 کاربر

ماهانه
تومان 560,000
 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 1,512,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 2,688,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 4,704,000 تومان

75 کاربر

ماهانه
تومان 850,000
 • 75 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 2,295,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 4,080,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 7,140,000 تومان

100 کاربر

ماهانه
تومان 1,000,000
 • 100 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 2,700,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 4,800,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 8,400,000 تومان

150 کاربر

ماهانه
تومان 1,450,000
 • 150 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 3,915,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 6,960,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 12,180,000 تومان

200 کاربر

ماهانه
تومان 1,850,000
 • 200 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • 3 ماهه 10% 4,990,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 8,850,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 15,540,000 تومان

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. نامحدود کلاس تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید (مثلا برای هر درس یا هر استاد یک کلاس)
 2. تا سقف ظرفیت پلن کلاس همزمان برگزار کنید (به عنوان مثال با پلن50 کاربره 2 کلاس 25 نفره)
 3. ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است (تصویر استاد و 4 شاگرد)
 4. حداکثر تعداد نفرات هر کلاس می تواند 100 نفر باشد
 5. فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود