تعرفه و خرید خدمات کلاسینار

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. نامحدود کلاس تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید (مثلا برای هر درس یا هر استاد یک کلاس)
 2. تا سقف ظرفیت پلن کلاس همزمان برگزار کنید (به عنوان مثال با پلن50 کاربره 2 کلاس 25 نفره)
 3. ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است (تصویر استاد و 4 شاگرد)
 4. در هر کلاس می توانید 5 ویدیو همزمان فعال کنید
 5. فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود

خرید اشتراک کلاس ماهانه - (بیگ بلو باتن) کلاسینار

آزمایشی

7 روز
رایگان
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • 7 روز استفاده
 • بدون امکان ضبط کلاس
 • تمامی امکانات
 • پشتیبانی ساعات اداری

5 کاربر

ماهانه
تومان130,000
تومان 115,000
 • 5 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 351,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 624,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 1,092,000 تومان
به مدت محدود

20 کاربر

ماهانه
تومان 280,000
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 756,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 1,344,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 2,352,000 تومان

35 کاربر

ماهانه
تومان 420,000
 • 35 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 1,134,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 2,016,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 3,528,000 تومان

50 کاربر

ماهانه
تومان 560,000
 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 1,512,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 2,688,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 4,704,000 تومان

75 کاربر

ماهانه
تومان 680,000
 • 75 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 1,836,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 3,264,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 5,712,000 تومان

100 کاربر

ماهانه
تومان 910,000
 • 100 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 2,457,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 4,914,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 7,640,000 تومان

150 کاربر

ماهانه
تومان 1,190,000
 • 150 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 3,213,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 5,712,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 9,999,000 تومان

200 کاربر

ماهانه
تومان 1,570,000
 • 200 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 3,969,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 7,056,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 12,348,000 تومان

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در یک رویداد (وبینار) نمی بایست بیشتر از 150 نفر باشد. برای مثال در پلن 200 کاربره شما می توانید دو وبینار 100 نفره ایجاد نمایید.
 2. در وبینار فقط ارائه دهنده می تواند یک وبکم  استفاده نماید. ( محدودیت 1 وبکم )
 3. فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود

خرید اشتراک وبینار روزانه - (بیگ بلو باتن) کلاسینار

20 کاربر

روزانه
تومان 50,000
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • فقط وبکم ارائه دهنده در وبینار
 • ایجاد وبینار نامحدود
 • امکان ضبط وبینار
 • مانیتورینگ وبینار
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید

50 کاربر

روزانه
تومان 100,000
 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • فقط وبکم ارائه دهنده در وبینار
 • ایجاد وبینار نامحدود
 • امکان ضبط وبینار
 • مانیتورینگ وبینار
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید

100 کاربر

روزانه
تومان 200,000
 • 100 کاربر همزمان در مجموع
 • فقط وبکم ارائه دهنده در وبینار
 • ایجاد وبینار نامحدود
 • امکان ضبط وبینار
 • مانیتورینگ وبینار ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید

150 کاربر

روزانه
تومان 300,000
 • 150 کاربر همزمان در مجموع
 • فقط وبکم ارائه دهنده در وبینار
 • ایجاد وبینار نامحدود
 • امکان ضبط وبینار
 • مانیتورینگ وبینار
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید

200 کاربر

روزانه
تومان 400,000
 • 200 کاربر همزمان در مجموع
 • فقط وبکم ارائه دهنده در وبینار
 • ایجاد وبینار نامحدود
 • امکان ضبط وبینار
 • مانیتورینگ وبینار
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد.

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در یک رویداد (کلاس، وبینار) نمی بایست بیشتر از 120 نفر باشد. برای مثال در پلن 200 کاربره شما می توانید سه کلاس 60 نفره و یک کلاس 20 نفره ایجاد نمایید.
 2. نامحدود کلاس برگزار نمایید.
 3. امکان اتصال به وردپرس ، انواع LMS و یا وب سایت شخصی خود را خواهید داشت.
 4. امکان تعریف دامنه شخصی
 5. پنل مدیریت گرین لایت و یا کلاسینار در اختیار شما قرار خواهد گرفت

خرید اشتراک مدارس و آموزشگاه ها - (بیگ بلو باتن) کلاسینار

50 کاربر

ماهانه - Cloud A
تومان 1,150,000
 • بهترین پیشنهاد 50 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

100 کاربر

ماهانه - Cloud B
تومان 1,700,000
 • بهترین پیشنهاد 100 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

150 کاربر

ماهانه - Cloud C
تومان 2,100,000
 • بهترین پیشنهاد 150 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

200 کاربر

ماهانه - Cloud D
تومان 2,400,000
 • بهترین پیشنهاد 200 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

300 کاربر

ماهانه - Cloud E
تومان 3,900,000
 • بهترین پیشنهاد 300 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود تعریف کاربر
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

400 کاربر

ماهانه - Cloud F
تومان 4,500,000
 • بهترین پیشنهاد 400 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و...
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد (همزمان امکان سفارش پلن های کلاس آنلاین و جلسه آنلاین وجود دارد )

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. نامحدود جلسه تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید
 2. همزمان امکان تشکیل یک جلسه را خواهید داشت (مثلا یک جلسه 10 نفره )
 3. ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است
 4. در هر جلسه می توانید بدون محدودیت ویدیو همزمان فعال کنید

پلن های خرید اشتراک جلسه ماهانه ( کلاسینارمیت )

10 کاربر

7 روز
رایگان
 • 10 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پشتیبانی ساعات اداری

20 کاربر

ماهانه
تومان 180,000
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پستیبانی مستمر

50 کاربر

ماهانه
تومان 500,000
 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پشتیبانی مستمر

پلن های خرید Lms + کلاس آنلاین اختصاصی ، مدارس ،آموزشگاه ها

پلن A

1 ماهه - 100 کاربر
تومان 1,990,000
 • تا 100 کاربر کلاس آنلاین ( بیگ بلو باتن)
 • 100 گیگابایت فضای ذخیره ساز ضبط کلاس
 • امکان تعریف 100 کاربر در LMS
 • اتصال به دامنه اختصاصی
 • آزمون ساز
 • بارگزاری تکالیف
 • درج اخبار و اطلاعیه
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی lms
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

پلن B

1 ماهه - 200 کاربر
تومان 2,990,000
 • تا 200 کاربر کلاس آنلاین ( بیگ بلو باتن)
 • 160 گیگابایت فضای ذخیره ساز ضبط کلاس
 • امکان تعریف 200 کاربر در LMS
 • اتصال به دامنه اختصاصی
 • آزمون ساز
 • بارگزاری نکالیف
 • درج اخبار و اطلاعیه
 • 10 گیگابایت فضای ذخیره سازی LMS
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

پلن C

1 ماهه - 400 کاربر
تومان 5,990,000
 • تا 400 کاربر کلاس آنلاین ( بیگ بلو باتن)
 • 300 گیگابایت فضای ذخیره ساز ضبط کلاس
 • امکان تعریف 400 کاربر در LMS
 • اتصال به دامنه اختصاصی
 • آزمون ساز
 • بارگزاری تکالیف
 • درج اخبار و اطلاعیه
 • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی LMS
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

دمو LMS + کلاس آنلاین کلاسینار

یک آموزشگاه کاملا حرفه ای داشته باشید !