تعرفه و خرید خدمات کلاسینار

personal-webinar

کلاس آنلاین

عمومی و اشتراکی

(اشخاص ، آموزشگاه های کوچک)

پلن های عمومی و اشتراکی بیگ بلو باتن مناسب همه کسانی است که می خواهند کلاس های آنلاین خود را بصورت مدیریت شده برگزار و همچنین در هزینه های خود صرفه جویی نمایند

کلاس آنلاین

اختصاصی

(مدارس ، آموزشگا های بزرگ)

پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن مناسب آموزشگاه ها و مدارسی که بیشترین کیفیت برگزاری را می خواهند داشته باشند ، همچنین فضای ذخیره سازی اختصای و امکانات بیشتری دارا خواهند بود.

جلسه آنلاین

کلاسینارمیت

(اشخاص ، آموزشگا ها)

پلن های کلاسینارمیت مناسب همه کسانی است که می خواهند جلسات با تعداد افراد کم و زیاد در یک بستر آنلاین و با کیفیت و ارتباط تصویری و تعاملی مناسبی ایجاد نمایند.

مدیریت آموزش

LMS کلاسینار

پلن های LMS برای مدیریت هر چه بهتر فرایند آموزشی می باشد که در کنار خدمات کلاس آنلاین کلاسینار می تواند تکمیل کننده فرایند آموزش مجازی باشد .