تعرفه و خرید خدمات کلاسینار

personal-webinar

عمومی و اشتراکی

(مخصوص اشخاص ، آموزشگاه های کوچک)

پلن های عمومی و اشتراکی بیگ بلو باتن مناسب همه کسانی است که می خواهند کلاس های آنلاین خود را بصورت مدیریت شده برگزار و همچنین در هزینه های خود صرفه جویی نمایند

اختصاصی

(مخصوص مدارس ، آموزشگا های بزرگ)

پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن مناسب آموزشگاه ها و مدارسی که بیشترین کیفیت برگزاری را می خواهند داشته باشند ، همچنین فضای ذخیره سازی اختصای و امکانات بیشتری دارا خواهند بود.

LMS کلاسینار

(مخصوص مدارس ، آموزشگا ها)

پلن های LMS برای مدیریت هر چه بهتر فرایند آموزشی می باشد که در کنار خدمات کلاس آنلاین کلاسینار می تواند تکمیل کننده فرایند آموزش مجازی باشد .