ال ام اس LMS (پلن A) 100 نفره

ال ام اس LMS (پلن A) 100 نفره

مدت زمان و شرایط پلن را از منوی کرکره ای انتخاب نمایید !

حداقل دوره سفارش  1 ماهه می باشد.
  • اتصال به دامنه اختصاصی
  • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • آزمون ساز
  • محتوا ساز
  • نظر سنجی
  • ارائه درس
  • ارائه تکلیف
  • امکان تعریف ۱۰۰ کاربرLMS
  • امکان برگزاری 100 نفر در کلاس آنلاین بیگ بلو باتن ( اختصاصی مدارس و آموزشگاه ها )
  • 100 گیگابایت فضای ذخیره ساز ضبط کلاس