کلاس مجازی ماهانه (پلن B ) – 35 نفره

کلاس مجازی ماهانه (پلن B ) - 35 نفره

زمان سرویس: 1 ماهه, ضبط کلاس: غیرفعال باشد
زمان سرویس: 1 ماهه, ضبط کلاس: فعال باشد
زمان سرویس: 3 ماهه, ضبط کلاس: غیرفعال باشد
زمان سرویس: 3 ماهه, ضبط کلاس: فعال باشد
زمان سرویس: 6 ماهه, ضبط کلاس: غیرفعال باشد
زمان سرویس: 6 ماهه, ضبط کلاس: فعال باشد
زمان سرویس: 12 ماهه, ضبط کلاس: غیرفعال باشد
زمان سرویس: 12 ماهه, ضبط کلاس: فعال باشد
 • 35 کاربر همزمان​ در مجموع کلاس ها
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود​
 • زمان استفاده نامحدود
 • پنل اختصاصی ارائه دهنده و شرکت کننده
 • امکان استفاده از اپلیکیشن کلاسینار
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • API  جهت اتصال به مودل و …  و برای توسعه دهندگان
 • اینترنت نیم بها (مصرف داخلی )
 • امکان ضبط کلاس در صورت فعال سازی
 • تا یکماه از زمان درج فایل های ضبط ، محتوای ضبط شده در سایت کلاسینار نگهداری می شود
 • بازگشت وجه تا 48 ساعت بعد از خرید در صورت نارضایتی از سرویس