ال ام اس LMS (پلن C) – 400 نفره

ال ام اس LMS (پلن C) - 400 نفره

مدت زمان و شرایط پلن را از منوی کرکره ای انتخاب نمایید !

حداقل دوره سفارش  1 ماهه می باشد.
  • اتصال به دامنه اختصاصی
  • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • آزمون ساز
  • محتوا ساز
  • نظر سنجی
  • ارائه درس
  • ارائه تکلیف
  • امکان تعریف 400 کاربر LMS
  • امکان برگزاری 400 نفر در کلاس آنلاین بیگ بلو باتن ( اختصاصی مدارس و آموزشگاه ها )
  • 300 گیگابایت فضای ذخیره ساز ضبط کلاس