ال ام اس LMS (پلن D) – 1000 نفره

ال ام اس LMS (پلن D) - 1000 نفره

زمان سرویس: 3 ماهه
زمان سرویس: 6 ماهه
زمان سرویس: 12 ماهه
حداقل دوره سفارش  3 ماهه می باشد.
  • اتصال به دامنه اختصاصی
  • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
  • آزمون ساز
  • محتوا ساز
  • نظر سنجی
  • ارائه درس
  • ارائه تکلیف
  • امکان اتصال به کلاس مجازی (بیگ بلو باتن – ادوبی کانکت) که می بایست بصورت جداگانه تهیه شود
  • امکان تعریف 1000 کاربر