پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد.

در کلیه سرویس‌ها می توانید
 1. نامحدود کلاس برگزار نمایید.
 2. امکان اتصال به وردپرس ، انواع LMS و یا وب سایت شخصی خود را خواهید داشت
 3. امکان تعریف دامنه شخصی
 4. سرویس مانیتورینگ کلاس ها را در اختیار شما می باشد
 5. پنل مدیریت گرین لایت و یا کلاسینار در اختیار شما قرار خواهد گرفت

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد.

در کلیه سرویس‌ها می توانید

 1. حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در یک رویداد (کلاس، وبینار) نمی بایست بیشتر از 120 نفر باشد. برای مثال در پلن 200 کاربره شما می توانید سه کلاس 60 نفره و یک کلاس 20 نفره ایجاد نمایید.
 2. نامحدود کلاس برگزار نمایید.
 3. امکان اتصال به وردپرس ، انواع LMS و یا وب سایت شخصی خود را خواهید داشت.
 4. امکان تعریف دامنه شخصی
 5. پنل مدیریت گرین لایت و یا کلاسینار در اختیار شما قرار خواهد گرفت

خرید اشتراک مدارس و آموزشگاه ها – (بیگ بلو باتن) کلاسینار

50 کاربر

ماهانه – Cloud A
تومان 1,150,000
 • بهترین پیشنهاد 50 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

100 کاربر

ماهانه – Cloud B
تومان 1,700,000
 • بهترین پیشنهاد 100 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

150 کاربر

ماهانه – Cloud C
تومان 2,100,000
 • بهترین پیشنهاد 150 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

200 کاربر

ماهانه – Cloud D
تومان 2,400,000
 • بهترین پیشنهاد 200 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

300 کاربر

ماهانه – Cloud E
تومان 3,900,000
 • بهترین پیشنهاد 300 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود تعریف کاربر
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

400 کاربر

ماهانه – Cloud F
تومان 4,500,000
 • بهترین پیشنهاد 400 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

مرکز آموزش و سوالات متداول

سوالی دارید؟ اینجا جستوجو کنید