پلن های اختصاصی بیگ بلو باتن

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد.

در کلیه سرویس‌ها می توانید
 1. نامحدود کلاس برگزار نمایید.
 2. امکان اتصال به وردپرس ، انواع LMS و یا وب سایت شخصی خود را خواهید داشت
 3. امکان تعریف دامنه شخصی
 4. سرویس مانیتورینگ کلاس ها را در اختیار شما می باشد
 5. پنل مدیریت گرین لایت و یا کلاسینار در اختیار شما قرار خواهد گرفت

50 کاربر

ماهانه – Cloud A
تومان 890,000
 • بهترین پیشنهاد 50 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

100 کاربر

ماهانه – Cloud B
تومان 1,300,000
 • بهترین پیشنهاد 100 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

150 کاربر

ماهانه – Cloud C
تومان 1,800,000
 • بهترین پیشنهاد 150 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

200 کاربر

ماهانه – Cloud D
تومان 2,300,000
 • بهترین پیشنهاد 200 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

300 کاربر

ماهانه – Cloud E
تومان 3,500,000
 • بهترین پیشنهاد 300 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود تعریف کاربر
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

400 کاربر

ماهانه – Cloud F
تومان 4,500,000
 • بهترین پیشنهاد 400 کاربر همزمان
 • امکان ضبط کلاس ها
 • امکان اتصال به دامنه شخصی
 • نامحدود کلاس اختصاصی
 • نامحدود زمان استفاده
 • نامحدود تعریف کاربر
 • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…
 • سامانه مانیتورینگ کلاس ها
 • اعطای API بیگ بلو باتن
 • پنل مدیریت گرین لایت و کلاسینار
 • نصب و راه اندازی یک روز کاری

مرکز آموزش و سوالات متداول

سوالی دارید؟ اینجا جستوجو کنید