تعرفه و خرید پلن های شخصی

پلن های عمومی بیگ بلو باتن

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

نامحدود کلاس تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید (مثلا برای هر درس یا هر استاد یک کلاس)

تا سقف ظرفیت پلن کلاس همزمان برگزار کنید (به عنوان مثال با پلن50 کاربره 2 کلاس 25 نفره)

ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است (تصویر استاد و 4 شاگرد)

در هر کلاس می توانید 5 ویدیو همزمان فعال کنید

فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود

پلن های خرید اشتراک کلاس/وبینار آنلاین (بیگ بلو باتن) کلاسینار

سرویس مدت دار
سرویس روزانه
سرویس مدت دار

آزمایشی

7 روز
رایگان

 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • 7 روز استفاده
 • بدون امکان ضبط کلاس
 • تمامی امکانات
 • پشتیبانی ساعات اداری


ثبت نام

5 کاربر

ماهانه
تومان

 • 5 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 243,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 432,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 756,000 تومان


انتخاب پلن

20 کاربر

ماهانه
تومان

 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 540,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 960,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 1,680,000 تومان


انتخاب پلن

35 کاربر

ماهانه
تومان

 • 35 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • 30 روز استفاده
 • 3 ماهه 10% 864,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 1,536,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 2,688,000 تومان


انتخاب پلن

50 کاربر

ماهانه
تومان

 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • 30 روز استفاده
 • 3 ماهه 10% 1,053,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 1,872,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 3,276,000 تومان


انتخاب پلن

75 کاربر

ماهانه
تومان

 • 75 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 1,323,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 2,352,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 4,116,000 تومان


انتخاب پلن

100 کاربر

ماهانه
تومان

 • 100 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 1,755,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 3,120,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 5,460,000 تومان


انتخاب پلن

150 کاربر

ماهانه
تومان

 • 150 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 2,295,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 4,080,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 7,140,000 تومان


انتخاب پلن

200 کاربر

ماهانه
تومان

 • 200 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 3 ماهه 10% 2,835,000 تومان
 • 6 ماهه 20% 5,040,000 تومان
 • 12 ماهه 30% 8,820,000 تومان


انتخاب پلن

سرویس روزانه

20 کاربر

روزانه
تومان
50,000

 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • امکان ضبط کلاس
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید


انتخاب پلن

50 کاربر

روزانه
تومان
100,000

 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • امکان ضبط کلاس
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید


انتخاب پلن

100 کاربر

روزانه
تومان
200,000

 • 100 کاربر همزمان در مجموع
 • 5 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • امکان ضبط کلاس
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید


انتخاب پلن

150 کاربر

روزانه
تومان
300,000

 • 150 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • امکان ضبط کلاس
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید


انتخاب پلن

200 کاربر

روزانه
تومان
400,000

 • 200 کاربر همزمان در مجموع
 • 3 وبکم همزمان در هر کلاس
 • ایجاد کلاس نامحدود
 • امکان ضبط کلاس
 • مانیتورینگ کلاس ها
 • وب سرویس API
 • پشتیبانی مستمر
 • 1 روز استفاده از زمان خرید


انتخاب پلن