پلن های عمومی بیگ بلو باتن

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

نامحدود کلاس تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید (مثلا برای هر درس یا هر استاد یک کلاس)

تا سقف ظرفیت پلن کلاس همزمان برگزار کنید (به عنوان مثال با پلن50 کاربره 2 کلاس 25 نفره)

ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است (تصویر استاد و 4 شاگرد)

در هر کلاس می توانید 5 ویدیو همزمان فعال کنید

فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود

پلن های خرید اشتراک کلاس/وبینار آنلاین (بیگ بلو باتن) کلاسینار