پلن های کلاسینارمیت

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

  1. نامحدود جلسه تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید
  2. در هر جلسه می توانید بدون محدودیت ویدیو همزمان فعال کنید.
  3. امکان تهیه جلسه آنلاین (کلاسینارمیت) و کلاس آنلاین می باشد و کاربر دارای 2 سامانه کلاس آنلاین و جلسه آنلاین خواهد شد .

خرید اشتراک جلسه آنلاین ( کلاسینارمیت )