پلن های کلاسینارمیت

توجه : در صورت خرید هر پلن ، پلن قبلی شما غیر فعال خواهد شد و پلن جدید جایگزین آن خواهد شد

در کلیه سرویس‌ها می توانید

نامحدود جلسه تا ظرفیت پلن خود ایجاد کنید

همزمان امکان تشکیل یک جلسه را خواهید داشت (مثلا یک جلسه 10 نفره یا 20 نفره )

ویدیو همزمان شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است

در هر کلاس می توانید بدون محدودیت ویدیو همزمان فعال کنید

فایل های ضبط شده کلاس شما تا 30 روز پس از پایان مدت اعتبار پلن نگهداری می شود

پلن های خرید اشتراک کلاسینارمیت

10 کاربر

7 روز
رایگان
 • 10 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پشتیبانی ساعات اداری

20 کاربر

ماهانه
تومان180000
تومان 120,000
 • 20 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پستیبانی مستمر

50 کاربر

ماهانه
تومان500000
تومان 400,000
 • 50 کاربر همزمان در مجموع
 • بدون محدودیت وبکم
 • ایجاد جلسه نامحدود
 • پشتیبانی مستمر